rtg kraków

Pracownia RTG

Cyfrowa pracownia badań RTG

Badanie RTG, radiologiczne, czyli potocznie prześwietlenie w diagnostyce jest niewątpliwym sukcesem nauki, a wyniki badań niejednokrotnie decydują o dalszym leczeniu Pacjenta.   Prześwietlenia RTG wykonuje się w szeregu schorzeń – od złamań kostnych, aż po reumatyzm, choroby serca, zatok, nerek oraz przewodu pokarmowego. Pozwalają one zdiagnozować chorobę i podjąć odpowiednie leczenie.

 

Wykonywane badania rentgenowskie

RTG kości
RTG kości

Prześwietlenia kości – jest od dawna niezastąpioną metodą rozpoznawania zmian pourazowych w kościach – złamań, zwichnięć. Badanie pozwala rozpoznać także zaburzenia struktury kości w chorobach reumatycznych, zwyrodnieniowych oraz przy osteoporozie.

rtg kraków
RTG klatki piersiowej

Rentgen klatki piersiowej – zdjęcie wykonuje się w pozycji stojącej, po uprzednim nabraniu pełnego wdechu i zatrzymaniu oddychania przez Pacjenta, który dodatkowo ma uniesione ramiona. Taka postawa pozwala maksymalnie pokazać narządy klatki piersiowej. Badanie to przeprowadza się bez specjalnego przygotowania ze strony Pacjenta. Badanie pełnoobrazkowe pozwala ocenić narządy leżące powyżej naszej przepony. Najbardziej widoczne są serce i płuca. W celu zobrazowania przełyku, określenia wielkości serca, stosuje się kontrast. Osoba badana wypija go  kilka minut przed wykonaniem zdjęć.

RTG Kraków
RTG żołądka

Zdjęcie klatki piersiowej stanowi ważny element diagnozowania zapalenia płuc, rozpoznania gruźlicy, guzów płuc, rozedmy płuc, wydolności układu krążenia, wielkości serca i aorty, płynu w jamach opłucnowych, zamostkowego wola tarczycy, powiększonych węzłów chłonnych śródpiersia.

Rentgen górnego odcinka przewodu pokarmowego- przełyku, żołądka, dwunastnicy oraz pasaż przewodu pokarmowego – badanie polega na prześwietleniu żołądka po podaniu środka cieniującego, który badany wypija na kilka minut przed badaniem. Jest to jedno z tych badań radiologicznych, do których Pacjent musi się przygotować, czyli od wieczora dnia poprzedzającego dzień badania Pacjent nie może nic jeść. Istotne jest bowiem, by żołądek podczas badania był pusty. Zaleca się ponadto, by dzień przed badaniem nie jeść pokarmów wzdymających, ponieważ nagromadzenie gazów w jelicie niekorzystnie wpływa na jakość prześwietlenia.

Badanie rentgenowskie przewodu pokarmowego umożliwia zarejestrowanie kształtu przełyku i ewentualnie jego zwężeń. Pomaga ocenić normalne czynności ruchowe i kształt żołądka, a także jego położenia w stosunku do innych narządów. Badanie ułatwia rozpoznanie wrzodów żołądka,  dwunastnicy, guzów oraz stwardnienia ścian żołądka.

rtg kraków
RTG żołądka brzucha przełyku

Pasaż przewodu pokarmowego pokazuje drogę pokarmu od jamy ustnej aż do odbytnicy, a zdjęcia wykonuje się co kilka godzin, czyli do dnia następnego. Tak przeprowadzone badanie pokazuje dokładnie wszystkie części przewodu pokarmowego.

Rentgen przeglądowy jamy brzusznej – prześwietlenie to jest pomocne w ustaleniu przyczyny dolegliwości Pacjenta, a najczęściej są to:

- kamienie żółciowe lub nerkowe

- poziomy płynów zgromadzonych w jelitach przy niedrożności przewodu pokarmowego

- gaz pod przeponą, który wydostaje się z żołądka po pęknięciu jego ściany

- ciała obce połknięte przez człowieka

RTG kraków
RTG jelita grubego

Rentgen jelita grubego – wlew doodbytniczy – badanie to wymaga odpowiedniego przygotowania ze strony Pacjenta, który musi całkowicie wypróżnić jelito grube. Przy niedokładnym opróżnieniu masy kałowe mieszające się ze środkiem kontrastowym, co może fałszować wyników badań.

Przygotowanie do badania zazwyczaj zaczyna się 2 lub 3 dni przed samym badaniem. Przez 48 godzin Pacjent stosuje dietę płynną. Na 24 godziny przed badaniem Pacjentowi podaje się środek przeczyszczający. W przeddzień wieczorem, przed snem zaleca się zastosowanie wlewu czyszczącego, czyli lewatywy. W dniu badania wolno wypić jedynie na śniadanie szklankę herbaty, a na godzinę przed badaniem należy ponownie oczyścić jelito wlewem czyszczącym. Badanie przeprowadza się w pozycji leżącej po podaniu do odbytnicy środka kontrastowego, który wypełniając jelito, pokazuje z dużą dokładnością ściany jelita oraz ewentualne nieprawidłowości. Badanie to choć nie należy do przyjemnych jest najlepszą metodą rozpoznawania uchyłków jelita, a także guzów jelita grubego.

Urografia – badanie służy do diagnozowania nieprawidłowości w obrębie układu moczowego. Pozwala stwierdzić czynność wydzielania moczu jest prawidłowa oraz ocenić kształt obu nerek – czy są one prawidłowe i symetryczne. Dzięki badaniu wykrywa się obecne w układzie moczowym złogi – kamienie.


Rejestracja na badanie

 

rtg krakówDostępne artykuły